T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Kapaklı İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Kapaklı İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Vizyon, Amaç, Hedef

Güncelleme Tarihi: 26/10/2017

 VİZYONUMUZ

Güler yüzlü , özverili profesyonel yöneticileri ve  nitelikli çalışanları ile sağlık hizmet sunumunda mükemmelliyet odaklı , çalışan ve hasta memnuniyetini ön planda tutan, sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye açık ,bölgesinde ilk tercih edilen sağlık merkezi olmak.

AMAÇLARIMIZ

HEDEFLERİMİZ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTIRMAK VE MODERN ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN, DİSİPLİNLİ BİR SAĞLIK HİZMETİ VERMEK

*Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak ve Hasta Memnuniyet Anketlerinde memnuniyet oranı katsayılarını %85’ in üzerinde tutmak

*Kalite Dökümanlarından birimlerde kullanılacak formların %100’nün otomasyon sistemi üzerinden yayınlanmasını sağlamak

*Hastanemizin donanımlı hekim sayısını artırarak verilen sağlık hizmetini daha ulaşılabilir hale getirmek

*Çalışanların tanıtım kartlarındaki kullanım oranını %100 oranında tutmak

 

 

HASTANE ALT YAPI VE DONANIM EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEK

*Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek

*Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yaptırmak

HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK BAKIMINDAN GELİŞTİRMEK

*Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi, mesleki ve uyum eğitimleri vermek ve katılımı %80’nin üzerinde tutmak

*Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon kurslarına katılımını sağlamak ve arttırmak

*Çalışan memnuniyet oranını artırmak amacıyla gerekli faaliyetlerde (teşekkür yazısı,ödüllendirme vb.)bulunmak

 

HASTANE İŞLETMECİLİĞİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK

*HBYS ile ilgili oluşan sorunların kayıt altına alınması ve sorunların hızlıca çözülmesini sağlamak

*MHRS ile ilgili kurumumuzda oluşabilecek herhangi bir soruna en kısa zamanda müdahale etmek

*Hastanemizde elektrik, su vb. alanlardaki kullanım tasarrufunu sağlamak